Lễ hội Diwali và tin nhắn chúc mừng
Chào cậu,Sáng hôm nay cậu thế nào rồi ?Đây là bài đầu tiên của chuyên mục ” Một phút thư giãn”. Chuyên mục này mình tạo ra nhằm chia sẻ những câu chuyện vui, thú vị về trao đổi ngôn ngữ, văn hóa và Thiền. Ngôn ngữ luôn gắn liền với văn hóa. Và cả… (0 comment)

Diwali and best wishes
Hello!What’s up this morning?This is the first post of “One minute relaxation” category. I create this category to share fun short stories about language exchange (culture and humanity). Languages are related to culture. And misconception :D.When you learn a foreign language in an extract context that is with family, friend and working, you will learn… (0 comment)