Hi! When you began to greet and after you asked about health, what’ll you do ? Yes, you know that, we usually ask about name. In VietNamese, last ame is in front of first name. And sur name is in middle of them. Once upon a time, boy’s sur name is Văn. Girl’s is Thị.… (0 comment)

Chào cậu ! Khi mới bắt đầu làm quen và sau khi hỏi thăm sức khỏe, cậu sẽ hỏi gì tiếp theo ? Vâng, cậu biết rồi đấy. Chúng ta thường hỏi họ tên người đó. Trong tiếng Việt, họ được đặt đằng trước. Còn tên được đặt đằng sau. Giữa họ và tên có… (0 comment)

After I publish first post that is about A vowel, I continue to write next post: “Ă”. Let’s pornounce together. Perhaps, it’s special vowel in VietNamese. With 5 tones, except “sắc” tone 🙂 Common words are with this vowel: Ăn Thằng Sắp Chẳng Sẵn Chặt   First, we pronounce : “Ă” Ăn: Thằng: Sắp: Chẳng… (0 comment)

Sau khi đăng bài đầu tiên về nguyên âm A, mình tiếp tục viết bài thứ hai về Ă. Để cùng nhau thực hành về âm này. Đây có lẽ là âm đặc biệt trong tiếng Việt. Cùng với 5 thanh điệu ngoại trừ thanh sắc gắn liền với âm này . 🙂 Các từ… (0 comment)