HomeTiếng Việt

Cùng nhau phát âm: Nguyên âm “Ă”

Cùng nhau phát âm: Nguyên âm “Ă”
Like Tweet Pin it Share Share Email
This entry is part 10 of 9 in the series Cùng nhau phát âm
Last Updated on by

Sau khi đăng bài đầu tiên về nguyên âm A, mình tiếp tục viết bài thứ hai về Ă. Để cùng nhau thực hành về âm này. Đây có lẽ là âm đặc biệt trong tiếng Việt. Cùng với 5 thanh điệu ngoại trừ thanh sắc gắn liền với âm này . 🙂

Các từ có chứa nguyên âm này:

  1. Ăn với thanh ngang
  2. Thằng với thanh huyền
  3. Sắp hoặc săp với thanh sắc
  4. Chẳng với thanh hỏi
  5. Sẵn với thanh ngã
  6. Chặt với thanh nặng

Phát âm

Nguyên âm Ă

Đầu tiên chúng ta cùng phát âm Ă

Từ có nguyên âm Ă và 6 thanh

Sau đó là với thanh ngang: Ăn

Thanh huyền: Thằng

Thanh sắc: Sắp

Thanh hỏi: Chẳng

Thanh ngã: Sẵn

Thanh nặng: Chặt

Playlist

Minh họa

Khẩu hình

Bạn cảm nhận thế nào ? 😀

 

 

Series Navigation<< Cùng nhau phát âm: Nguyên âm “”Cùng nhau phát âm: Nguyên âm “A” >>
Language Learning, Language Exchange (Culture and Humanity)
%d bloggers like this: