HomeTiếng Việt

Cùng phát âm: Nguyên âm “Ă”

Like Tweet Pin it Share Share Email

Sign Up To Our Newsletter !

Sau khi đăng bài đầu tiên về nguyên âm A, mình tiếp tục viết bài thứ hai về Ă. Để cùng nhau thực hành về âm này. Đây có lẽ là âm đặc biệt trong tiếng Việt. Cùng với 5 thanh điệu ngoại trừ thanh sắc gắn liền với âm này . 🙂

Các từ có chứa nguyên âm này:

  1. Ăn với thanh ngang
  2. Thằng với thanh huyền
  3. Sắp hoặc săp với thanh sắc
  4. Chẳng với thanh hỏi
  5. Sẵn với thanh ngã
  6. Chặt với thanh nặng

 

Đầu tiên chúng ta cùng phát âm Ă

Sau đó là với thanh ngang: Ăn

Thanh huyền: Thằng

Thanh sắc: Sắp

Thanh hỏi: Chẳng

Thanh ngã: Sẵn

Thanh nặng: Chặt

Bạn cảm nhận thế nào ? 😀

 

 

Sign Up To Our Newsletter !

Comments (0)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: