HomeTiếng Việt

Cùng nhau phát âm: Nguyên âm Ư

Cùng nhau phát âm: Nguyên âm Ư
Spread the love
This entry is part 11 of 11 in the series Cùng nhau phát âm

Thế là chúng mình đã đi đến bài cuối cùng trong series bài về Nguyên âm trong tiếng Việt.

Cũng như các bài trước, chúng mình sẽ cùng nhau phát âm từ Nguyên âm Ư với 6 thanh điệu. Sau đó các âm tiết với phụ âm đầu và phụ âm cuối.

Phát âm

Nguyên âm Ư

Ư Ừ Ứ Ử Ữ Ự

Âm tiết với phụ âm đầu

MƯ: MƯ MỪ MỨ MỬ MỮ MỰ

NƯ: NƯ NỪ NỨ NỬ NỮ NỰ

Âm tiết với phụ âm cuối

ƯM: ƯM ỪM ỨM ỬM ỮM ỰM

ƯN:ƯN ỪN ỨN ỬN ỮN ỰN

Phụ âm đầu và phụ âm cuối:

MƯM: MƯM MỪM MỨM MỬM MỮM MỰM


NƯN: NƯN NỪN NỨN NỬN NỮN NỰNPlaylist

Minh họa

Trong phần này mình chia sẻ về các từ có chứa âm tiết ở trên và ảnh minh họa

Khẩu hình

Cảm ơn bạn đã theo dõi toàn bộ Series! Chúc bạn học tiếng Việt ngày càng tốt hơn!

Tái bút: Mình viết bài này về cách phát âm nguyên âm Ư với 6 thanh điệu. Bạn có thể xem bản tiếng Anh ở đây:

BMC logoDrink coffee with me

Series Navigation<< Cùng nhau phát âm: Nguyên âm I

Leave a Reply

tungvision
%d bloggers like this: