HomeTiếng Việt

Cùng nhau phát âm: Nguyên âm “O”

Cùng nhau phát âm: Nguyên âm “O”
Like Tweet Pin it Share Share Email

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

List of Posts of this series:

  1. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm "O" (22/11/2018)
  2. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm I (19/11/2018)
  3. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm Ê (15/11/2018)
  4. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm E (13/11/2018)
  5. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm "Â" (11/11/2018)
  6. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm "Ă" (08/11/2018)
  7. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm "A" (05/11/2018)

Chào buổi sáng!

Sáng nay cậu vẫn khỏe chứ ? Trời hôm nay rét rồi. Lại mưa phùn nữa. Mũi mình bắt đầu sịt soạt. Mọi người đều nhận thấy thời tiết thay đổi đột ngột.

Hôm nay chúng mình sẽ cùng phát âm nguyên âm O. Đây là nguyên âm thứ 7 trong tiếng Việt.

You want to translate VietNamese to English. Use Google Translate

Phát âm

Bắt đầu từ âm O với 6 thanh điệu;

O Ò Ó Ỏ Õ Ọ

Giọng nam:

Âm tiết với phụ âm đầu:

MO MÒ MÓ MỎ MÕ MỌ

Giọng nam:

NO NÒ NÓ NỎ NÕ NỌ

Giọng nam:

Âm tiết với phụ âm cuối:

OM ÒM ÓM ỎM ÕM ỌM

Giọng nam:

ON ÒN ÓN ỎN ÕN ỌN

Giọng nam:

Đầy đủ cả 2 phụ âm đầu và cuối:

MOM MÒM MÓM MỎM MÕM MỌM

Giọng nam:

NON NÒN NÓN NỎN NÕN NỌN

Giọng nam:

Ok, chúng mình dừng lại ở đây. Chúc cậu một ngày tốt lành.

 

 

Sign up to get newsletter!

BMC logoBuy me a coffee

Translate »
How to become fluent in VietNamese

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Language Learning, Language Exchange (Culture and Humanity)
WhatsApp chat
%d bloggers like this: