HomeTiếng Việt

Cùng nhau phát âm: Nguyên âm I

Cùng nhau phát âm: Nguyên âm I
Like Tweet Pin it Share Share Email

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

List of Posts of this series:

  1. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm "O" (22/11/2018)
  2. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm I (19/11/2018)
  3. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm Ê (15/11/2018)
  4. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm E (13/11/2018)
  5. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm "Â" (11/11/2018)
  6. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm "Ă" (08/11/2018)
  7. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm "A" (05/11/2018)

Chào cậu,

Sáng nay trời bắt đầu rét rồi. Chỗ cậu có như vậy không ?

Mình tiếp tục viết về phát âm I. Trong Tiếng Việt gọi là i ngắn. Phân biệt với y dài.

Đây là nguyên âm thứ 6, cũng là nguyên âm có chữ cái không thêm dấu bên trên.

Chúng mình cúng phát âm nhé:

I Ì Í Ỉ Ĩ Ị

Giọng nam:

Âm tiết với phụ âm đầu:

MI MÌ MÍ MỈ MĨ MỊ

Giọng nam:

NI NÌ NÍ NỈ NĨ NỊ

Giọng nam:

Âm tiết với phụ âm cuối

IM ÌM ÍM ỈM ĨM ỊM

Giọng nam:

IN ÌN ÍN ỈN ĨN ỊN

Giọng nam:

Âm tiết đầy đủ phụ âm đầu và cuối:

MIM MÌM MÍM MỈM MĨM MỊM

Giọng nam:

NIN NÌN NÍN NỈN NĨN NỊN

Giọng nam:

Ok, cậu đã nắm được cách phát âm I rồi chứ ? Chúc cậu một tuần mới tốt lành.

Sign up to get newsletter!

BMC logoBuy me a coffee

Translate »
How to become fluent in VietNamese

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Language Learning, Language Exchange (Culture and Humanity)
WhatsApp chat
%d bloggers like this: