HomeTiếng Việt

Cùng nhau phát âm: Nguyên âm Ê

Cùng nhau phát âm: Nguyên âm Ê
Like Tweet Pin it Share Share Email

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

List of Posts of this series:

  1. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm "O" (22/11/2018)
  2. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm I (19/11/2018)
  3. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm Ê (15/11/2018)
  4. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm E (13/11/2018)
  5. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm "Â" (11/11/2018)
  6. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm "Ă" (08/11/2018)
  7. Cùng nhau phát âm: Nguyên âm "A" (05/11/2018)

Chào cậu !

Mình vừa phát hiện ra một điều. Trong 11 nguyên âm của tiếng Việt, mình đã viết đến âm thứ 5 :D. Đó là âm Ê

Mình từng thấy trên 1 nhóm học Tiếng Việt của Facebook, có cậu người nước ngoài tìm sự giúp đỡ vì khó phát âm rõ E và Ê. Vì thế bài viết hôm nay có lẽ sẽ phần nào giúp được sự khó khăn đó.

Thực ra chỉ cần luyện tập nhiều lần việc phát âm rõ 2 âm này cũng không khó. Mình sẽ chia sẻ quy trình tập phát âm với 6 thanh điệu. Và các âm tiết với phụ âm đầu, cuối và cả hai.

Nào mình cùng phát âm:

Ê Ề Ế Ể Ễ Ệ

Giọng nam:

Âm tiết với phụ âm đầu

MÊ MỀ MẾ MỂ MỄ MỆ

Giọng nam:

NÊ NỀ NẾ NỂ NỄ NỆ

Giọng nam:

Âm tiết với phụ âm cuối

ÊM ỀM ẾM ỂM ỄM ỆM

Giọng nam:

ÊN ỀN ẾN ỂN ỄN ỆN

Giọng nam:

Từ đầy đủ cả phụ âm đầu và cuối:

MÊM MỀM MẾM MỂM MỄM MỆM

Giọng nam:

NÊN NỀN NẾN NỂN NỄN NỆN

Giọng nam:

Ok, cậu đã thấy tiến bộ hơn chưa ? Chúc cậu phát âm tốt hơn.

 

Sign up to get newsletter!

BMC logoBuy me a coffee

Translate »
How to become fluent in VietNamese

Get more stuff like this
in your inbox

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Language Learning, Language Exchange (Culture and Humanity)
WhatsApp chat
%d bloggers like this: