HomeEnglish

100 core VietNamese words

Like Tweet Pin it Share Share Email
Last Updated on by

Hello! Today is Wednesday. It’s sunny day. It’s Winter.

In this post, I will share about 100 core VietNamese words. I researched at: https://www.vietnamesepod101.com/vietnamese-word-lists/?coreX=100

And analysis to topics. Actually, there are 102 words. Both single word and complex words.

 • Time:
 1. Tuần
 2. Năm
 3. Hôm nay
 4. Ngày mai
 5. Ngày hôm qua
 6. Giây
 7. Giờ
 8. Phút
 9. Lịch
 10. Đồng hồ
 11. Một giờ

 

 • Common verbs:
 1. Có thể
 2. Sử dụng
 3. Làm
 4. Đi
 5. Đến
 6. Cười
 7. Nhìn

 

 • Adjective:
 1. Xa
 2. Nhỏ
 3. Tốt
 4. Đẹp
 5. Xấu
 6. Khó
 7. Dễ
 8. Gần

 

 • Days in the week:
 1. Thứ Hai
 2. Thứ Ba
 3. Thứ Tư
 4. Thứ Năm
 5. Thứ Sáu
 6. Thứ Bảy
 7. Chủ nhật

 

 • 12 months in the Year:
 1. Tháng Giêng
 2. Tháng Hai
 3. Tháng Ba
 4. Tháng Tư
 5. Tháng Năm
 6. Tháng Sáu
 7. Tháng Bảy
 8. Tháng Tám
 9. Tháng Chín
 10. Tháng Mười
 11. Tháng Mười Một
 12. Tháng Chạp

 

 • Number:
 1. Không
 2. Một
 3. Hai
 4. Ba
 5. Bốn
 6. Năm
 7. Sáu
 8. Bảy
 9. Tám
 10. Chín
 11. Mười

 

 • Drink:
 1. Cà phê
 2. Trà
 3. Bia
 4. Rượu
 5. Nước

 

 • Foods:
 1. Thịt bò
 2. Thịt lợn
 3. Rau

 

 • Body:
 1. Chân
 2. Bàn chân
 3. Đầu
 4. Tay
 5. Cánh tay
 6. Bàn tay
 7. Ngón tay
 8. Bao tử
 9. Cơ thể
 10. Lưng
 11. Ngực

 

 • Jobs:
 1. Y tá
 2. Nhân viên
 3. Cảnh sát
 4. Đầu bếp
 5. Kỹ sư
 6. Người quản lý
 7. Giáo viên
 8. Lập trình viên
 9. Người bán hàng

 

In 102 words, I skipped Common phrases that will share at another post. Also skipped uncommon words and the same ones. So only 80 words.

Hope this helps you that can learn VietNamese fastly.

Series Navigation
Language Learning, Language Exchange (Culture and Humanity)
%d bloggers like this: